ZJEDŹ NIŻEJ, ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Czym są spotkania małżeńskie?


Spotkania Małżeńskie to ruch rekolekcyjny, którego celem jest:

  • pogłębianie więzi małżeńskiej,
  • pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony,
  • pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.
Rekolekcje
dla małżeństw

Serdecznie zapraszamy na weekendowe rekolekcje dla małżeństw, w czasie których można przeżyć głębokie spotkanie z samym sobą, ze współmałżonkiem, z Bogiem, odnaleźć świeżość wzajemnych uczuć, odkryć, że po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu latach małżeństwa można się pełnej i głębiej kochać niż na jego początku.

Formacja
porekolekcyjna

Małżeństwa, które kiedykolwiek uczestniczyły w rekolekcjach zapraszamy na spotkania poweekendowe. Spotkania te są kontynuacją przeżytych w duchu dialogu rekolekcji, a także okazją do wyrażenia swoich przeżyć i uczuć.
Formą kontynuacji dialogu rozpoczętego na rekolekcjach weekendowych są także spotkania w małych grupach. Odbywają się one zazwyczaj raz w miesiącu.

Wieczory
dla zakochanych

Wieczory dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych to programy przygotowujące do sakramentu małżeństwa.

W obu programach podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich.

Ogólnopolska Strona
Spotkań Małżeńskich

„Trwajcie w miłości Mojej” (Jana 15:9b)

Panie Jezu, proszę Cię o dar dialogu dla naszego małżeństwa. Pomóż mi lepiej wysłuchać mojego Męża/Żonę, pomóż nam lepiej rozumieć siebie nawzajem, pomóż nam dzielić się sobą, a przede wszystkim wybaczać. Daj nam delikatność, łagodność w naszych rozmowach i spraw, by prowadziły do prawdziwego spotkania ze sobą nawzajem i z Tobą. Pomóż nam coraz pełniej przyjmować i akceptować siebie nawzajem, tworzyć jedność, w której każde z nas pozostanie sobą. Proszę Cię o uzdrowienie wszystkich trudnych spraw, które nas dzielą, pozwól nam radować się naszym małżeństwem i pomóż nam zawsze trwać w Twojej miłości. Amen