Spotkania Małżeńskie to ruch rekolekcyjny, którego celem jest:

 • pogłębianie więzi małżeńskiej,
 • pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony,
 • pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.

Dokonuje się to poprzez proponowanie  małżeństwom takiej formy dialogu, który:

 • pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem,
 • pomoże (w przypadku nieporozumień) rozwiązywać konflikty między małżonkami.

„Aby naprawdę SPOTKAĆ SIĘ ze sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się niż dyskutować, bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko – przebaczać.”  Mówią założyciele Spotkań Małżeńskich – Irena i Jerzy Grzybowscy

Forma pracy: trzydniowe wyjazdy (weekend) do domu rekolekcyjnego, mające charakter rekolekcji zamkniętych. Ich przebieg jest odmienny od innych typów rekolekcji. Są prowadzone przez trzy pary małżeńskie i kapłana, którzy ukazują uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego przez małżonków wyłącznie we dwoje.

Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących  nie są ujawniane w grupie.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17:00, a kończą w niedzielę ok. godz. 15:00. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków (bez dzieci) w całości programu.

Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na:

 • przeżywaniu świeżości wzajemnych uczuć,
 • odnawianiu lub odkrywaniu na nowo swojej małżeńskiej jedności,
 • większej zazwyczaj zdolności (małżeństw wyjeżdżających z weekendu ) do rozwiązywania konfliktów.

Program, oparty na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii, pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości.

Dla kogo są przeznaczone?

Dla małżonków:

 • w różnym wieku,
 • o różnym stażu małżeńskim,
 • różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego,
 • z różną skalą uczuć łączących ich lub dzielących,
 • żyjących jako tzw. „dobre małżeństwo”,
 • przeżywających poważne konflikty, często będących nawet na etapie rozmów o rozwodzie,
 • którzy mają zamiar ponownie się połączyć po separacji,
 • będących w kryzysie.

 

Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie uszczęśliwić swój związek.

Mamy świadomość, że:

 • Konflikty i kryzysy w małżeństwie są, niestety, częstym zjawiskiem .
 • Mąż i żona są dwiema różnymi osobami, mającymi różne cechy osobowości; osobami, które wychowały się w dwóch różnych środowiskach rodzinnych, były poddane różnym wpływom środowiska szkolnego, towarzyskiego, zawodowego.
 • Odmienność ta, nawet przy najlepszej woli, może powodować wzajemne niezrozumienie, przeradzające się w konflikty.
 • Rzadko jednak zdarza się, by dwoje ludzi , którzy mają naprawdę dobrą wolę i budują swoje życie w oparciu o sakrament małżeństwa, nie mogło się ze sobą porozumieć.
 • Weekend rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie okazał się bardzo owocny dla wielu potrzebujących  małżeństw.
Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach w jednym z naszych ośrodków (terminy rekolekcji).
Inne formy rekolekcji
 • Szczególną formą pracy niektórych ośrodków są rekolekcje dla małżeństw oczekujących na adopcję dziecka.
 • Małżeństwa cywilne w powtórnych związkach po rozwodzie zapraszamy na oddzielne rekolekcje, proponując refleksję nad chrześcijańskimi drogowskazami dla nich (zobacz więcej).
 • Spotkania Małżeńskie prowadzą cykle Wieczorów dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych, które przygotowują do zawarcia małżeństwa.

Więcej informacji  można znaleźć na ogólnopolskiej stronie Spotkań Małżeńskich. Możesz też zobaczyć termin najbliższych rekolekcji w ośrodku opolskim